OPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 164) – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) i powiększone o należny podatek VAT

Oprócz taksy notarialnej Notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Należności te odprowadza na konta bankowe odpowiednich instytucji.

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółową informację o wysokości opłaty za wybrane czynności notarialne prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Kancelarią.