KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Anna Schodowska - KalińskaANNA SCHODOWSKA -KALIŃSKA

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. 17 Stycznia 2
06-400 Ciechanów

Tel./fax 6713209,
Tel. Kom. 507070032

e-mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:
pn-wt:  9.00-17.00
śr-pt: 8.00-16.00

Istnieje również możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami urzędowania kancelarii oraz w soboty.

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.